Alle er velkommen til kirken i Inderøy!

Også likekjønnede kan nå få forbønn for ekteskapet sitt i kirkene i Inderøy. Vi stiller med kirketjener, organist og prest! 

Likekjønnede kan få forbønn for ekteskapet sitt i kirkene i Inderøy.

Vi må følge de lover og regler som  kirken vedtar. Pr. i dag har vi ikke lov til å vie likekjønnede. Men det skal være kirkemøte i år, og da blir det sannsynligvis vedtatt at kirken også kan vie likekjønnede. Det gleder vi oss til. 

Så om et års tid kan vi ønske alle velkommen, også til likekjønnede, til vielse i de flotte kirkene våre her i Inderøy!

Skal du gifte deg, eller har spørsmål, så kan du sende meg en e-post, eller ta kontakt på telefon, 74 15 60 20.

Ottar Strand – sokneprest i Inderøy