Sakshaug gamle kirke

Vakrere ramme for et InderøyBryllup enn Sakshaug gamle kirke er det nesten ikke mulig å finne. Fra kirka ser du vidt og bredt utover Inderøylandskapet og Trondheimsfjorden. Den vakre steinkirka ble vigsla av erkebiskop Øystein Erlendson  i 1184.

Her er historia skrevet i stein og steinhuggere fra Nidarosdomen har satt sitt preg på Sakshaug gamle kirke med normanniske symbol, demonhoder og fruktbarhetssymbol. Her finner du prekestol og altertavle i trønderbarokk med originalfarger.

Kirkerommet har en fantastisk akustikk. Her kan det synges og spilles. Inderøy har et aktivt musikkmiljø som kan bidra. Det gamle orgelet fra 1800 tallet er fremdeles i bruk.

Ta kontakt med oss så besøker vi kirka for å se på de mange mulighetene. Fortidsminneforeningen eier kirka.

Velkommen til ei stor opplevelse i ei vakker middelalderkirke.

Hilsen Inderøy Fortidsminneforening www.fortidsminneforeningeninderoy.no